# barefoot
مرا کشتند ز خاطر سکوتم سکوتم فریاد میزند این روزها انزجار از یه عده ی سجاده نشین زخاطر لیسیدن چیزی سر دعوا را هم میشکنند چند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
نه میشه رو تو حساب کرد مثل آفتاب زمستون نه حتی میشه کمت کرد از تو جمع دلخوشی ها                  ناصر عبدالهی
/ 0 نظر / 2 بازدید