# ناصر_عبدالهی
نه میشه رو تو حساب کرد مثل آفتاب زمستون نه حتی میشه کمت کرد از تو جمع دلخوشی ها                  ناصر عبدالهی
/ 0 نظر / 3 بازدید