# معینی_کرمانشاهی
ساقی عشق است تا باقی در این نیلی رواق کس نمیبیند تهی پیمانه درویش را                          معینی کرمانشاهی
/ 2 نظر / 5 بازدید
نه دلداری نه دلجویی نه دلسوز به کار من کسی کاری ندارد دلم از درد تنهایی گرفته مقیم شهر غم یاری ندارد                                 معینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید