# مسعود_باقی_پور

“رخش،گاری کشی می کند رستم ،کنار پیاده رو سیگار می فروشد سهراب ،ته جوب به خود پیچید گردآفرید،از خانه زده بیرون مردان خیابانی برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
دهانت را می بویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم ...                                                                            احمد شاملو ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
دل خراب من دگر خرابتر نمیشود که خنجر غمت از این خرابتر نمیزند                   هوشنگ ابتهاج
/ 2 نظر / 0 بازدید
چنان زخاطر جهان فراموشیم که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما                رهی معیری
/ 0 نظر / 0 بازدید