# مسعود_باقی_پور
نه دلداری نه دلجویی نه دلسوز به کار من کسی کاری ندارد دلم از درد تنهایی گرفته مقیم شهر غم یاری ندارد                                 معینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید