# محسن_چاوشی
جوابم نکن مردم از ناامیدی شاید عاشقم شی خدا رو چه دیدی خیال کن جواب منو دادی اما عزیزم،جواب خدا رو چه میدی همین جوری اشکام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید