# قیصر_امین_پور
عمری بجز بیهوده بودن سر نکردیم تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم                قیصر امین پور
/ 2 نظر / 5 بازدید