# فروغ_فرخزاد
هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد                               فروغ فرخزاد
/ 0 نظر / 3 بازدید
آری ،این آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست که من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست                  فروغ فرخزاد
/ 0 نظر / 3 بازدید