# عاشقانه
هی لیلی سیاه اینقدر برام عشوه نیا تو کوچه تو گذر تو سرتاسر این شهر هر جا بری باهاتم سگ و سوتک میدونه کشته عشوه هاتم ...                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
نه دلداری نه دلجویی نه دلسوز به کار من کسی کاری ندارد دلم از درد تنهایی گرفته مقیم شهر غم یاری ندارد                                 معینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
مرا کشتند ز خاطر سکوتم سکوتم فریاد میزند این روزها انزجار از یه عده ی سجاده نشین زخاطر لیسیدن چیزی سر دعوا را هم میشکنند چند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
چنان زخاطر جهان فراموشیم که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما                رهی معیری
/ 0 نظر / 3 بازدید