# عاشقانه
مرا کشتند ز خاطر سکوتم سکوتم فریاد میزند این روزها انزجار از یه عده ی سجاده نشین زخاطر لیسیدن چیزی سر دعوا را هم میشکنند چند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
آری ،این آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست که من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست                  فروغ فرخزاد
/ 0 نظر / 0 بازدید
دهانت را می بویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم ...                                                                            احمد شاملو ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
چنان زخاطر جهان فراموشیم که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما                رهی معیری
/ 0 نظر / 0 بازدید