# عاشقانه
هی لیلی سیاه اینقدر برام عشوه نیا تو کوچه تو گذر تو سرتاسر این شهر هر جا بری باهاتم سگ و سوتک میدونه کشته عشوه هاتم ...                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
نه دلداری نه دلجویی نه دلسوز به کار من کسی کاری ندارد دلم از درد تنهایی گرفته مقیم شهر غم یاری ندارد                                 معینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
آری ،این آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست که من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست                  فروغ فرخزاد
/ 0 نظر / 3 بازدید