# شعر
روح من پاکهمثل دل تومثل چش سگمثل دست نوزاد                         حسین پناهی
/ 1 نظر / 3 بازدید
عمری بجز بیهوده بودن سر نکردیم تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم                قیصر امین پور
/ 2 نظر / 4 بازدید