# حسین_پناهی
هی لیلی سیاه اینقدر برام عشوه نیا تو کوچه تو گذر تو سرتاسر این شهر هر جا بری باهاتم سگ و سوتک میدونه کشته عشوه هاتم ...                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
روح من پاکهمثل دل تومثل چش سگمثل دست نوزاد                         حسین پناهی
/ 1 نظر / 7 بازدید