از کویر سوت و کور ، تا مرا صدا زدی

دیدمت ولی چه دور ! دیدمت ولی چه دیر

این تویی در آن طرف ، پشت میله های رها

این منم در این طرف ، پشت میله ها اسیر

دست خسته مرا ، مثل کودکی بگیر

با خودت مرا ببر ، خسته ام از این کویر                        قیصر امین پور

/ 1 نظر / 7 بازدید