خیال نکن نباشی  ،  بدون تو میمیرم

گفته بودم عاشقم  ،  خوب حرفمو پس میگیرم

خیال نکن نمونی  ،    کارم دیگه تمومه

لیلی فقط تو قصه است   ،   جنون دیگه کدومه ؟

کی میگه تو نباشی   ،   ستاره بی فروغه

بذار همه بدونن   ،    که عاشقی دروغه

تو برده ای میخواستی   ،  که حرفتو بخونه

برای تو بسوزه  ،  بپای تو بمونه

عروسکی میخواستین ،  رو طاقچتون بکارین

وقتی بازی تموم شد  ،   کنج اتاق بذارین

دیگه برای موندن  ،   اتاق تو شلوغه

عروسکا بدونین   ،   که عاشقی دروغه ...

                                                       علیرضا عصار

/ 1 نظر / 12 بازدید
هوشمند

سیگار نمی کشید…! اما لبانش بوى سیگار میداد! خدا میداند، از لبان چه کسى کام سنگینى گرفته بود…!