قرن ما شاعر اگر داشت ، هوا بهتر بود

خار هم کمتر نبود از گل ، بسا گل تر بود

قرن ما شاعر اگر داشت ، که

کبوتر با کبوتر ، باز با باز

نبود ، شعار پرواز

وای بر ما ...                                      سیاوش قمیشی

/ 4 نظر / 7 بازدید
خودت میدونی

[لبخند] وای بر من وای بر من وای بر روزگار سرد و بی رحم بی مروت

خودت میدونی

و پدر سوخته

خودت میدونی

ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی غذایت را سرد می خوری ناهار ها نصفه شب ، صبحانه را شام! لباسهایت دیگر به تو نمی آیند ، همه را قیچی می زنی! ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی! شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد! تنهائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیستی