نمیدانم

می ناب از ساغر تو نوشیدم

که این چنین عنان هستی ام را بدست گرفته ای

نمیدانم

مدیون کدام عاریه ات گشته ام

که این چنین عنان قلم را بدست گرفته ای

نمیدانم

کدام سلامت را لبیک گفتم

که این چنین عنان افکارم را نیز بدست گرفته ای

                         

                        عنان چاووش کاروان تنهایی در کمند نگاه یک ضعیفه افتاد

                        تنهایی، مرا ببخش که تنهایت میگذارم

                        باید بروم ...               

                                                                                   barefoot

/ 0 نظر / 5 بازدید