یکی از همین روزا

روی شب پا میذارم

توی قاب لحظه ها

عکس فردا میزنم ...                               مهران

/ 0 نظر / 4 بازدید