خورشید و از ما گرفتند

شکر شب

ستاره پیداست ...                     سیاوش قمیشی

/ 0 نظر / 2 بازدید