جوابم نکن

مردم از ناامیدی

شاید عاشقم شی

خدا رو چه دیدی

خیال کن جواب منو دادی اما

عزیزم،جواب خدا رو چه میدی

همین جوری اشکام سرازیر میشن

دیگه از خودم اختیاری ندارم

من از عشق چیزی نمیخوام

بجز تو

ولی از تو هیچ انتظاری ندارم

صبوریم کمه ، بی قراریم زیاده

چقدر بی قرارم من صاف و ساده

عزیزم چقدر سخته دل کندن از تو

عزیم چقدر تلخ کام من از تو                            محسن چاوشی

/ 4 نظر / 5 بازدید
سارا

وب باحالی داریا من این آهنگ رو خیلی دوس دارم[گل][پلک]

محفوظ

چرا فقط جواب اون دختر رو دادی پس ما چی می خوای تحریمت کنم