اگر به سراغ من می آیید

نرم و آهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من

                                                   سهراب سپهری

/ 0 نظر / 3 بازدید