یاران من بیائید

با درهایتان

و بار دردتان را

در زخم قلب من بتکانید                           احمد شاملو

/ 0 نظر / 7 بازدید