..................................................

/ 3 نظر / 5 بازدید
محفوظ

خوب چی بگم هر چی بگم از تو بگم کم گفتم از اینجایی که من هستم تموم شهر معلوم کنارم خیلی ها هستن دل م پیش تو آروم

محفوظ

موفق باشی