تمام داشته هایم را میگویم

آری ، همان یه مشت واژه ی سخیف !

سرندشان میزنم به نام تو

که شاید یعقوبیها بمانند 

ته این قصه

و با دیده ی نادیده شان بگریند 

ز فراق یوسفی چون تو ...                                   barefoot

/ 0 نظر / 10 بازدید